پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اخبار مهم:
هشدارهای پلیسی

هشدارهای پلیسی (توصیه به والدین جهت پیشگیری از اعتیاد فرزندان)
- نظارت غیرمحسوس برشرکت فرزندان در مهمانی ها ومحافل دوستانه.
- خودداری از به کاربردن مواد مخدر به منظور طبابت خانگی وعدم مصرف خودسرانه دارو.
- با تقویت ارتباط خود با فرزندان ، از چگونگی معاشرت ودوست یابی فرزند خود آگاه شوید.
- تقویت اعتماد به نفس یعنی به نقاط قوت فرزندانتان اهمیت داده وآنرا تقویت کنید.
- تا می توانید دوستانه و صادقانه وبا مهربانی به فرزندانتان نزدیک شوید.
- از مشکلات تحصیلی ، خانوادگی وفردی فرزندانتان غافل نشوید.
- مشکلات روحی وروانی فرزندانتان را با مشاورین مجرب در میان بگذارید.
- واقعیت ها را به فرزندانتان منتقل کنید نه آنچه را که مورد نظر خودتان هست.
- بکوشید الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید.
- در رفتار با فرزندانتان عدالت را رعایت کنید.
- درخصوص عواقب ویرانگر اعتیاد ومواد مخدر فرزندان خود را آگاه نمایید.
- فرزندان خودرا به ورزش کردن تشویق وترغیب نمایید.
- درصورت بیکاری فرزندانتان تلاش کنید شغل مناسبی برای آنها پیدا کنید.
- در حضور فرزندانمان سیگار نکشیم ویا برای روشن کردن آن از آنها کمک نگیریم.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه