پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اخبار مهم:
قابل توجه داوطلبان کنکور 96

قابل توجه داوطلبان کنکور 96
دانشگاه فرهنگیان برای جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش از رتبه های برتر آزمون سراسری سال 1396 داوطلب می پذیرد و مزایا و مشوق های مالی ذیل اعطا می کند.
1 - استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش از بدو ورود به دانشگاه
2 - برخورداری از مزایای قانون متعهدین خدمت؛ دریافت کمک هزینه تحصیلی طبق حکم کارگزینی به مبلغ ماهیانه حداقل 4/000/000 ریال
3 - استفاده رایگان از امکانات خوابگاه و غذا در ایام تحصیل
4 - امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری
پذیرفته شدگان رتبه های علمی برتر کنکور علاوه بر مزایای فوق از مشوق های زیر نیز بهره مند می شوند
* پرداخت مشوق مالی در بدو ورود به دانشگاه ( پس از پذیرش و ثبت نام قطعی ):
1 - به رتبه های یک و دو رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به میزان 20/000/000 ریال ( دو میلیون تومان)
بابت خرید تجهیزات و منابع آموزشی و کمک آموزشی
2 - به رتبه های سه رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به میزان 10/000/000 ریال ( یک میلیون تومان ) بابت خرید تجهیزات و منابع آموزشی و کمک آموزشی
3 - اعطا مبلغ 10/000/000 ریال ( یک میلیون تومان ) بابت خرید تجهیزات، منابع آموزشی و کمک آموزشی به دارندگان یکی از رتبه های اول تا سوم مسابقات کشوری فرهنگی، هنری و قرآن و عترت؛ قهرمانی مسابقات آسیایی و جهانی دانش آموزی ( در دو دوره اخیر با ارایه مدارک مثبته)
* اعطای مشوق های خاص در فرایند تحصیل در دانشگاه فرهنگیان
1) اعطای کمک هزینه تحصیلی به دارندگان رتبه های یک و دو رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ماهیانه در طول مدت تحصیل.
2) اعطای کمک هزینه تحصیلی به دارندگان رتبه های سه رقمی کشوری آزمون سراسری؛ به مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه در طول مدت تحصیل.
3) اعطای اولویت در اختصاص انواع تسهیلات و وام های دانشجویی برای استعدادهای برتر
4) اعطای اولویت در تخصیص کار دانشجویی ( در صورت تمایل فرد)

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه