پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اخبار مهم:
مسابقه کتابخوانی بزرگداشت مقام زن و روز مادر

مسابقه کتابخوای بزرگداشت مقام زن و روز مادر از کتاب « زن در آیینه جلال و جمال» در روز پنجشنبه 26 / 12 / 95 راس ساعت 10 صبح در محل ادارات آموزش و پرورش نواحی، شهرستان و مناطق استان کرمانشاه ویژه کلیه کارکنان برگزار می گردد.
جهت ثبت نام و شرکت در مسابقه در روز پنجشنبه 26 / 12 / 95 راس ساعت 10 صبح، در اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود حضور داشته باشید.
گفتنی است به برگزیدگان هر منطقه تقدیر نامه از سوی اداره کل و به سه نفر از برگزیدگان استانی تقدیر نامه از سوی وزارت متبوع اهدا خواهد شد.

دریافت کتاب «زن در آیینه جلال و جمال»

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه